پدیده ای زیبا و خارق العاده به نام آبشار آتش

اگر تا کنون اسم آبشار آتش را نشنیده باشید با شنیدن این جمله چشمهایتان گرد شده است. آبشار آتش یوسمیت واقع در پارک یوسمیت ( پارکی ملی در ایالت کالیفرنیا) واقع شده است. این آبشار حدود 153 متر ارتفاع دارد. آبشار یوسمیت تنها در زمان خاصی از سال به آبشار آتش تبدیل می شود. این پدیده در دوهفته آخر فوریه و تنها در چند روزاتفاق می افتد. علت به وجود آمدن این پدیده این است که در زمان غروب آفتاب، زاویه انعکاس و تابش نور بر این آبشار از آن یک آبشار آتش می سازد و در انتهای آن رنگین کمونی از رنگ های آتشین درست میشود. هنگامی که بخواهید از همچین پدیده ای عکاسی کنید باید بسیار صبور و با مهارت باشید.

طراحی سایت آژانس مسافرتی و رزرواسیون آنلاین توسط بیسیس فلای

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved