تور ارمنستان ویژه نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Nare درجه هتل B.B

2095000 تومان

2495000 تومان

1915000 تومان

1490000 تومان

Nork Residence درجه هتل B.B

2195000 تومان

2675000 تومان

1865000 تومان

1490000 تومان

Shirak درجه هتل B.B

2275000 تومان

2595000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

Regineh درجه هتل B.B

2295000 تومان

2625000 تومان

1965000 تومان

1490000 تومان

Royal Plaza درجه هتل B.B

2395000 تومان

2895000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

Aviatrans درجه هتل B.B

2445000 تومان

3075000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

Europe درجه هتل B.B

2475000 تومان

2975000 تومان

1875000 تومان

1490000 تومان

Ararat درجه هتل B.B

2485000 تومان

3095000 تومان

1895000 تومان

1490000 تومان

Metropl درجه هتل B.B

2495000 تومان

3075000 تومان

2045000 تومان

1490000 تومان

Opera Suite درجه هتل B.B

2585000 تومان

3175000 تومان

2065000 تومان

1490000 تومان

Hilton درجه هتل B.B

2745000 تومان

3585000 تومان

2045000 تومان

1490000 تومان

Hyatt Place درجه هتل B.B

2765000 تومان

3565000 تومان

1920000 تومان

1490000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

3065000 تومان

3995000 تومان

2360000 تومان

1490000 تومان

National درجه هتل B.B

3275000 تومان

4595000 تومان

1920000 تومان

1490000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1915000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2675000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1865000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2625000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2975000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2485000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2585000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2065000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3585000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3565000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
 • نوع تور طبیعت گردی,
  روزهای رفت چهارشنبه, یکشنبه,
  روزهای برگشت چهارشنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت 5 شب و 6 روز,
  تاریخ اعتبار تا 7 فروردین,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنما فرودگاه, سیم کارت, گشت شهری با نهار, راهنمای تور,
  محل اقامت هتل,
  حمل و نقل هواپیما,
  نوع پرواز چارتر,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از 2.095.000تومان,
  کشور مقصد ارمنستان,
  شهر مقصد ایروان,
  خط هوایی Mahan Air,
 • درباره کشور ارمنستان

  درباره کشور ارمنستان