تور باتومی بهار 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Prime/Mari درجه هتل B.B

1865000 تومان

2345000 تومان

1495000 تومان

1295000 تومان

Hulus درجه هتل B.B

1895000 تومان

2395000 تومان

1545000 تومان

1295000 تومان

Royal Palace درجه هتل B.B

1945000 تومان

2495000 تومان

1595000 تومان

1295000 تومان

Legacy درجه هتل B.B

1995000 تومان

2595000 تومان

1645000 تومان

1295000 تومان

Grand Georgian Palace درجه هتل B.B

2195000 تومان

3045000 تومان

1695000 تومان

1295000 تومان

Sputnik درجه هتل B.B

2345000 تومان

3345000 تومان

1845000 تومان

1295000 تومان

Sky Tower درجه هتل B.B

2565000 تومان

3745000 تومان

1995000 تومان

1295000 تومان

Intourist درجه هتل B.B

2695000 تومان

3995000 تومان

2045000 تومان

1295000 تومان

Castellomare درجه هتل B.B

2895000 تومان

4395000 تومان

2195000 تومان

1295000 تومان

Euphoria درجه هتل B.B

3095000 تومان

4895000 تومان

2245000 تومان

1295000 تومان

Welmond (Leogrand) درجه هتل B.B

3195000 تومان

4995000 تومان

2275000 تومان

1295000 تومان

Coloseum درجه هتل B.B

3195000 تومان

4995000 تومان

2275000 تومان

1295000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

3495000 تومان

5695000 تومان

2475000 تومان

1295000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2475000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
 • روزهای رفت سه شنبه, شنبه,
  روزهای برگشت سه شنبه, شنبه,
  مدت اقامت 4 شب و 5 روز,
  تاریخ اعتبار تا 2 تیر,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت هتل,
  حمل و نقل هواپیما,
  نوع پرواز چارتر,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  توضیحات تور در تاریخ 15 خرداد ( 4 شب ) پکیج شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 19 خرداد ( 7 شب ) پکیج شامل 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 26 خرداد ( 7 شب ) پکیج شامل 400.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 22 خرداد ( 4 و 7 شب ) پکیج شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 29 خرداد ( 7 شب ) پکیج شامل 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 29 خرداد ( 4 شب ) پکیج شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 26 خرداد ( 7 شب ) پکیج شامل 400.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 02 تیر ( 7 شب ) پکیج شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 05 تیر ( 4 شب ) پکیج شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در تاریخ 05 تیر ( 7 شب ) پکیج شامل 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  در ماه JULY پکیج شامل 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد.
  پروازچارتر و غیر قابل استرداد می باشد.مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ (حداقل 6 ماه اعتبار) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد، لذا هرگونه عواقب ناشی از عدم اعتبار و خسارتهای وارده بعهده آژانس درخواست کننده می باشد.
  شروع قیمت ها از 1.865.000تومان,
  کشور مقصد گرجستان,
  شهر مقصد باتومی,
  خط هوایی Iran Air,
 • بلوار باتومی ( Batumi Boulevard )

  بلوار باتومی ( Batumi Boulevard )

  ساعت نجومی باتومی ( Astronomical Clock )

  ساعت نجومی باتومی ( Astronomical Clock )

  فانوس دریایی باتومی ( Batumi Lighthouse )

  فانوس دریایی باتومی ( Batumi Lighthouse )

  تله کابین آرگو باتومی ( Argo Batumi Trap )

  تله کابین آرگو باتومی ( Argo Batumi Trap )