تور باتومی فروردین 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
MARI درجه هتل B.B

1650000 تومان

2650000 تومان

1260000 تومان

990000 تومان

GRAND RIXOSS درجه هتل B.B

1,835,000 تومان

2,825,000 تومان

1395000 تومان

990000 تومان

GRAND GEORGIAN PALACE درجه هتل B.B

2275000 تومان

3365000 تومان

2025000 تومان

990000 تومان

GEORGIAN PALACE درجه هتل B.B

2825000 تومان

3490000 تومان

2145000 تومان

990000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل B.B

3145000 تومان

3795000 تومان

2890000 تومان

990000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1,835,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2,825,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3365000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
  • مدت اقامت 7 شب و 8 روز,
    تاریخ اعتبار فروردین 97 ,
    خط هوایی Iran Air,