تور باتومی بهار 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
GRAND RIXOSS درجه هتل B.B

1720000 تومان

2825000 تومان

1430000 تومان

105000 تومان

GEORGIAN PALACE درجه هتل H.B

2695000 تومان

3425000 تومان

2095000 تومان

105000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105000 تومان

موقعیت مکانی