1. ورود انواع دارو به این کشور ممنوع می باشد و در صورت به همراه داشتن دارو باید نسخه دکتر به تایید سفارت گرجستان در تهران رسیده باشد، در غیر اینصورت داروها ضبط و مسافر روانه زندان و جریمه نقدی به همراه دارد.

2. هر نوع نزاع و درگیری در این کشور جرم است و هر دو طرف مجرم محسوب می شوند.

3. مواد مخدر در این کشور ممنوع است و هر یک گرم مخدر 10 سال زندان به همراه دارد.

4. ریختن انواع زباله و ته سیگار در سطح شهر و جاده ها ممنوع است و در صورت مشاهده جریمه نقدی به همراه دارد.

5. چنانچه در گرجستان دچار حوادثی مانند سرقت پول یا مدارک مسافرتی شدید، ضروری است قبل از هر کار، موضوع را به اطلاع پلیس محل برسانید و گزارش پلیس را در این رابطه دریافت نمایید. بدیهی است گزارش رسمی پلیس، به شما امکان خواهد داد موضوع را در نهادهای مربوطه به نحو موثرتری پیگیری نمایید. متعاقبا به همراه گزارش پلیس و اسناد هویتی ایرانی، به بخش کنسولی سفارت مراجعه شود.

حضور پلیس در سطح شهر ملموس است و در صورت نیاز، مسافران و جهانگردان می توانند با شماره تلفن 022 با پلیس تماس بگیرند

6. ورود کالای همراه مسافر که جنبه تجاری داشته باشد، ممنوع می باشد.

7. سفارت ایران در شهر تفلیس:

آدرس :NO. 80, CHAVCHAVADZEH ST, TBILISI , GEORGIA

کدپستی : 0162

کد کشور و محل : 532 0099

تلفن نمایندگی : 2913657-2913658-2913659-2913660

بخش کنسولی : 2913657-2913658-2913659-2913660

طراحی سایت آژانس مسافرتی و رزرواسیون آنلاین توسط بیسیس فلای

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved