تور تفلیس 6 شب نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Polo / Like /Grand / Hiltop Varketeli درجه هتل B.B

1540000 تومان

1785000 تومان

1418000 تومان

1295000 تومان

Kopala Tskneti درجه هتل B.B

1772000 تومان

2249000 تومان

1534000 تومان

1295000 تومان

Big Begi / GNG درجه هتل B.B

1895000 تومان

2495000 تومان

1660000 تومان

1295000 تومان

Alphabet درجه هتل B.B

2025000 تومان

2855000 تومان

1660000 تومان

1295000 تومان

Iberia Didube / Primavera درجه هتل B.B

2145000 تومان

3095000 تومان

1770000 تومان

1295000 تومان

Neapol / Golden Palas Colombi / Vilton درجه هتل B.B

2260000 تومان

3225000 تومان

1830000 تومان

1295000 تومان

Tbilisi Times / KMM درجه هتل B.B

2325000 تومان

3325000 تومان

1885000 تومان

1295000 تومان

Ramada درجه هتل B.B

2500000 تومان

3775000 تومان

2000000 تومان

1295000 تومان

Museum درجه هتل B.B

2735000 تومان

4175000 تومان

2065000 تومان

1295000 تومان

Prefrence Hualing درجه هتل B.B

2795000 تومان

4245000 تومان

2135000 تومان

1295000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

3215000 تومان

5035000 تومان

2255000 تومان

1295000 تومان

Iota درجه هتل B.B

3325000 تومان

5155000 تومان

2375000 تومان

1295000 تومان

Holiday Inn / Marriott Courtyard درجه هتل B.B

3565000 تومان

5235000 تومان

2485000 تومان

1295000 تومان

Marriott Tbilisi درجه هتل B.B

3935000 تومان

6575000 تومان

2615000 تومان

1295000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

4475000 تومان

7655000 تومان

2965000 تومان

1295000 تومان

Radisson Blue درجه هتل B.B

4535000 تومان

7775000 تومان

3075000 تومان

1295000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1785000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1418000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1772000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2249000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1534000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2855000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3225000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1885000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3775000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2735000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4175000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2065000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2135000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5035000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2255000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5155000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5235000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2485000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3935000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6575000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2615000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7655000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4535000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7775000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
 • نوع تور طبیعت گردی,
  روزهای رفت دوشنبه, پنجشنبه,
  روزهای برگشت دوشنبه, پنجشنبه,
  مدت اقامت 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار تا 26 اسفند,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  نوع پرواز چارتر,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  توضیحات تور نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
  پروازچارتر و غیر قابل استرداد می باشد.مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ (حداقل 6 ماه اعتبار) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد، لذا هرگونه عواقب ناشی از عدم اعتبار و خسارتهای وارده بعهده آژانس درخواست کننده می باشد.
  شروع قیمت ها از 1.795.000تومان,
  کشور مقصد گرجستان,
  شهر مقصد تفلیس,
  خط هوایی Iran Aseman Airlines,
 • دژ ناریکالا ( Narykala Fortress )

  دژ ناریکالا ( Narykala Fortress )

  پل صلح تفلیس

  پل صلح تفلیس

  تله کابین تفلیس ( Aerial Cable Car )

  تله کابین تفلیس ( Aerial Cable Car )