تور تفلیس 7 شب با پرواز آسمان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Hiltop Varketili درجه هتل B.B

1545000 تومان

1945000 تومان

1425000 تومان

995000 تومان

Begi Hotel درجه هتل B.B

1965000 تومان

2795000 تومان

1555000 تومان

995000 تومان

L plaza درجه هتل B.B
Alphabet درجه هتل B.B

2015000 تومان

2845000 تومان

1605000 تومان

995000 تومان

KMM درجه هتل B.B

2145000 تومان

3095000 تومان

1645000 تومان

995000 تومان

Museum درجه هتل B.B

3045000 تومان

4845000 تومان

2145000 تومان

995000 تومان

Marriot courtyard درجه هتل B.B
Holiday inn درجه هتل B.B

3445000 تومان

5645000 تومان

2345000 تومان

995000 تومان

Marriot tbilisi درجه هتل B.B

3845000 تومان

6645000 تومان

2645000 تومان

995000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

4245000 تومان

7145000 تومان

2675000 تومان

995000 تومان

Radisson blu درجه هتل B.B

4845000 تومان

8345000 تومان

2695000 تومان

995000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1555000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2015000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1605000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
 • روزهای رفت سه شنبه, جمعه,
  روزهای برگشت سه شنبه, جمعه,
  مدت اقامت 7 شب,
  تاریخ اعتبار ماه سپتامبر,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت هتل,
  حمل و نقل هواپیما,
  نوع پرواز چارتر,
  کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از 1545000تومان,
  کشور مقصد گرجستان,
  شهر مقصد تفلیس,
  خط هوایی Iran Aseman Airlines,