کابین های منظره محدود ( XBO_XFO )

XBO:

در عرشه 8 با ظرفیت 2 نفر

خدمات کابین: حمام خصوصی به همراه دوش، تهویه مطبوع هوا، تلفن، سشوار، تلویزیون، پنجره با دید محدود به دریا و پنجره رو به دریا

XFO:

در عرشه 7 و 8 با ظرفیت 4 نفر به همراه 2 تخت در پایین و 2 تخت مخفی

خدمات کابین: حمام خصوصی به همراه دوش، تهویه مطبوع هوا، تلفن، سشوار، تلویزیون، پنجره با دید محدود به دریا و پنجره رو به دریا

 • اطلاعات کشتی کروز یونان ( celestyal Majesty cruise ship )

  اطلاعات کشتی کروز یونان ( celestyal Majesty cruise ship )

  کابین های پنجره دار ( XB_XD-XF )

  کابین های پنجره دار ( XB_XD-XF )

  کابین های داخلی ( IB_ID-IF )

  کابین های داخلی ( IB_ID-IF )

  کابین پنجره دار بزرگ ( XG )

  کابین پنجره دار بزرگ ( XG )