تور دبی اردیبهشت 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Sun and Sand درجه هتل H.B

491 درهم

696 درهم

491 درهم

289 درهم

Deira
Douros درجه هتل B.B

546 درهم

806 درهم

546 درهم

289 درهم

Deira
Marco Polo درجه هتل B.B

577 درهم

869 درهم

577 درهم

289 درهم

Deira
Flora Grand درجه هتل B.B

617 درهم

948 درهم

617 درهم

289 درهم

Deira
Wyndham درجه هتل H.B

625 درهم

963 درهم

625 درهم

289 درهم

Sheikhzaed
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

491 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

696 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

491 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
Deira
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

546 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

806 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

546 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
Deira
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

577 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

869 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

577 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
Deira
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

617 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

948 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

617 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
Deira
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

625 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

963 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

625 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
Sheikhzaed