تور دبی بهار 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
sun and sands sea درجه هتل H.B

491 درهم

696 درهم

491 درهم

289 درهم

coral dubai deire hotel درجه هتل B.B

546 درهم

806 درهم

546 درهم

289 درهم

avari درجه هتل B.B

577 درهم

869 درهم

577 درهم

289 درهم

copthorne city suites dubai درجه هتل B.B

664 درهم

1042 درهم

664 درهم

289 درهم

ghaya grand hotel درجه هتل B.B

664 درهم

1024 درهم

664 درهم

289 درهم

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

491 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

696 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

491 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

546 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

806 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

546 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

577 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

869 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

577 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

664 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

1042 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

664 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

664 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

1024 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

664 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی