تور دبی شهریور 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Sun and Sand درجه هتل H.B

399 درهم

573 درهم

399 درهم

289 درهم

Deira
Coral درجه هتل B.B

486 درهم

746 درهم

486 درهم

289 درهم

Deira
Novotel Al Barsha درجه هتل B.B

557 تومان

888 تومان

557 تومان

289 تومان

sheikhzaed
Ghaya Grand درجه هتل B.B

588 تومان

951 تومان

588 تومان

289 تومان

sheikhzaed
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

399 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

573 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

399 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
Deira
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

486 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

746 درهم

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

486 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 درهم

موقعیت مکانی
Deira
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

557 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

888 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

557 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 تومان

موقعیت مکانی
sheikhzaed
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

588 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

951 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

588 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

289 تومان

موقعیت مکانی
sheikhzaed