تور قبرس شمالی

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
PARK PALACE درجه هتل H.B

2665000 تومان

3045000 تومان

2245000 تومان

1695000 تومان

ACAPULCO HOLIDAY VILLAGE درجه هتل ALL

4395000 تومان

5590000 تومان

3145000 تومان

1695000 تومان

ACAPULCO HOTEL ROOM درجه هتل ALL

4595000 تومان

5940000 تومان

3245000 تومان

1695000 تومان

ACAPULCO SEA VIEW درجه هتل ALL

4795000 تومان

6245000 تومان

3345000 تومان

1695000 تومان

SALAMIS BAY درجه هتل ALL

4395000 تومان

5595000 تومان

3165000 تومان

1695000 تومان

CRATOS درجه هتل ALL

5245000 تومان

6865000 تومان

3590000 تومان

1695000 تومان

KAYA ARTEMIS درجه هتل U.ALL

5295000 تومان

6945000 تومان

3590000 تومان

1695000 تومان

NOAH درجه هتل U.ALL

5295000 تومان

6945000 تومان

3590000 تومان

1695000 تومان

MERIT CRYSTAL درجه هتل U.ALL

5465000 تومان

7095000 تومان

3695000 تومان

1695000 تومان

MERIT PARK درجه هتل U.ALL

6065000 تومان

8165000 تومان

3995000 تومان

1695000 تومان

MERIT ROYAL درجه هتل ALL

7095000 تومان

9665000 تومان

4495000 تومان

1695000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2665000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6865000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5465000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8165000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9665000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1695000 تومان

موقعیت مکانی
 • مدت اقامت 6 شب,
  تاریخ اعتبار ماه می,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت هتل,
  حمل و نقل هواپیما,
  نوع پرواز چارتر,
  کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  توضیحات تور نرخ کودک زیر 2 سال 295000 تومان می باشد
  شروع قیمت ها از 2665000تومان,
  کشور مقصد قبرس,
  خط هوایی Pegasus Airlines,