تور تفلیس 4شب با پرواز قشم ایر

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Hiltop vartekili درجه هتل B.B

1385000 تومان

1615000 تومان

1315000 تومان

995000 تومان

Begi hotel درجه هتل B.B

1625000 تومان

2085000 تومان

1345000 تومان

995000 تومان

L plaza درجه هتل B.B
Alphabet درجه هتل B.B

1675000 تومان

2135000 تومان

1395000 تومان

995000 تومان

KMM درجه هتل B.B

1745000 تومان

2295000 تومان

1445000 تومان

995000 تومان

Museum درجه هتل B.B

2245000 تومان

3345000 تومان

1725000 تومان

995000 تومان

Marriot courtyard درجه هتل B.B
Holiday inn درجه هتل B.B

2495000 تومان

3745000 تومان

1845000 تومان

995000 تومان

Marriot tbilisi درجه هتل B.B

2695000 تومان

4295000 تومان

2045000 تومان

995000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

2945000 تومان

4645000 تومان

2075000 تومان

995000 تومان

Radisson blu درجه هتل B.B

3345000 تومان

5345000 تومان

2095000 تومان

995000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1385000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1615000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2135000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
 • روزهای رفت چهارشنبه, یکشنبه,
  روزهای برگشت چهارشنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت 4 شب,
  تاریخ اعتبار ماه سپتامبر,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت هتل,
  حمل و نقل هواپیما,
  نوع پرواز چارتر,
  کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از 1385000تومان,
  کشور مقصد گرجستان,
  شهر مقصد تفلیس,
  خط هوایی Qeshm Airlines,