کابین های داخلی ( IA_IB-IC )

IA

ظرفیت 2 نفر - بدون پنجره

این کابین در طبقه 5 و 6 کشتی قراردارد و امکاناتی از قبیل: حمـام، تهویـه هـوا، تلفـن ، سشوار، صندوق ايميل و تلويزيون می باشد.

IB

ظرفیت 4 نفر - بدون پنجره

این کابین در طبقه 3 و 4 کشتی قـراردارد و امکانـاتی از قبیل: حمـام، تهویـه هـوا، تلفـن ، سشوار، صندوق امانات و تلويزيون می باشد.

IC

ظرفیت 2 نفر - بدون پنجره

این کابین در طبقه 5 و 6 کشتی قـراردارد و امکانـاتی از قبیل: حمـام، تهویـه هـوا، تلفـن ، سشوار، صندوق امانات و تلويزيون می باشد.

 • one.jpg one.jpg
  IBCR.jpg IBCR.jpg
  ICCR.jpg ICCR.jpg
 • اطلاعات کشتی کروز یونان ( celestyal Majesty cruise ship )

  اطلاعات کشتی کروز یونان ( celestyal Majesty cruise ship )

  کابین های پنجره دار ( XA_XB-XC )

  کابین های پنجره دار ( XA_XB-XC )

  کابین های سوئیتی و بالکندار (SJ),(SB),(SG)

  کابین های سوئیتی و بالکندار (SJ),(SB),(SG)

  کابین های منظره محدود ( XBO_XFO )

  کابین های منظره محدود ( XBO_XFO )

طراحی سایت آژانس مسافرتی و رزرواسیون آنلاین توسط بیسیس فلای

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved