کابین های پنجره دار ( XA_XB-XC )

XA:

ظرفیت 2 نفر - با پنجره (رو به دریا)

این کابین در طبقه 2 و 3 کشتی قـراردارد و امکاناتی از قبیل: حمـام، تهویـه هــوا، تلفـن ، سشوار، صندوق ايميل و تلويزيون می باشـد.

XB:

ظرفیت 4 نفر - با پنجره (رو به دریا)

این کابین در طبقه 3 و 4 کشتی قـراردارد و امکانـاتی از قبیل: حمـام، تهویـه هـوا، تلفـن ، سشوار، صندوق امانات و تلويزيون می باشد.

XC:

ظرفیت 2 نفر - با پنجره (رو به دریا)

این کابین در طبقه 5 و 6 کشتی قـراردارد و امکانـاتی از قبیل: حمـام، تهویـه هـوا، تلفـن ، سشوار، صندوق امانات و تلويزيون می باشد.

 • EX.jpg EX.jpg
  XBCR.jpg XBCR.jpg
  XC.jpg XC.jpg
 • اطلاعات کشتی کروز یونان ( celestyal Majesty cruise ship )

  اطلاعات کشتی کروز یونان ( celestyal Majesty cruise ship )

  کابین های داخلی ( IA_IB-IC )

  کابین های داخلی ( IA_IB-IC )

  کابین های سوئیتی و بالکندار (SJ),(SB),(SG)

  کابین های سوئیتی و بالکندار (SJ),(SB),(SG)

  کابین های منظره محدود ( XBO_XFO )

  کابین های منظره محدود ( XBO_XFO )

طراحی سایت آژانس مسافرتی و رزرواسیون آنلاین توسط بیسیس فلای

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved