تـــور کشتـــی کـروز یونــان نوروز 98 (6شب و 7 روز)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Inside Cabins درجه هتل ALL

1150 یورو

1600 یورو

1150 تومان

800 یورو

350 یورو

Out Side Cabins درجه هتل ALL

1250 یورو

1900 یورو

1250 تومان

800 یورو

350 یورو

Junior Suite درجه هتل ALL

1550 یورو

00 تومان

1550 تومان

1000 یورو

350 یورو

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1150 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1600 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1150 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

800 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

350 یورو

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1250 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

1900 یورو

نرخ اتاق 3 تخته

1250 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

800 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

350 یورو

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1550 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

00 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

1550 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1000 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

350 یورو

موقعیت مکانی

طراحی وب سایت و رزرواسیون آنلاین

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved