مسجد السلطان بزرگترین مسجد کشور مالدیو است که در پایتخت آن ماله در سال 1656 میلادی بنا شده است.

موزه ملی مالدیو در پارک سلطان در نروژ قرار دارد که کاخ سابق سلطان مالدیو بود.